20 lat PIU

Ponad 500 znakomitych gości uczestniczyło w uroczystych dwudniowych obchodach XX-lecia Polskiej Izby Ubezpieczeń. Podczas pierwszego dnia obchodów, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta uhonorowali osoby szczególnie zasłużone w budowaniu nowoczesnego rynku ubezpieczeń w Polsce, orderami i odznaczeniami państwowymi. 

Polska Izba Ubezpieczeń, chcąc uhonorować osoby, które od lat wspierają społecznie prace samorządu ubezpieczeniowego, przyznała odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń”. Odznakę otrzymały 52 osoby szczególnie wspierające Izbę w realizacji jej statutowych zadań.

Pierwszy dzień obchodów XX-lecia PIU zakończył koncert znakomity koncert wybitnego polskiego pianisty Leszka Możdżera. Koncert odbył się dzięki pomocy jednego z członków PIU – Polish Re.

Drugi dzień obchodów rozpoczął się od międzynarodowej konferencji naukowej pod hasłem: „Idee gospodarcze po globalnym kryzysie”. Uświetnił ją udział prof. Edwarda Prescotta, laureata Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla z 2004 r. Edward Prescott przedstawił wykład opisujący szanse i zagrożenia dla Polski z perspektywy globalnej gospodarki. Tommy Persson, prezydent CEA, przedstawił wykład, dotyczący dyrektywy Solvency II i skutków wprowadzenia tej dyrektywy w Europie. Prof. Leszek Balcerowicz zaprezentował wystąpienie poświęcone kryzysowi gospodarczemu i powiązanemu z nim „kryzysowi myślenia”. Prof. Balcerowicz opisał szczegółowo problemy, jakie mogą wynikać z nadmiernego zaangażowania państwa w gospodarkę. Nawiązał także do ostatnich pomysłów, dotyczących reformy emerytalnej i funkcjonowania OFE. Prof. Witold Orłowski przedstawił gościom konferencji zjawiska, poprzez które rodzą się kryzysy. Podkreślił także, że ostatniego kryzysu finansowego z pewnością nie można uznać za zakończony.

A oto film, przygotowany specjalnie na XX-lecie PIU

[MOVIE]mms://maxmediastream.com/piu/dwadziescia.wmv|dwadziescia.wmv[/MOVIE]

Obchody zwieńczyła uroczysta gala zorganizowana w Sali Matejkowskiej Galerii Zachęta, podczas której recital dała Ania Dąbrowska.

 

List gratulacyjny z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

List gratulacyjny od Pani Prof. Barbary Kudryckiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

List gratulacyjny od Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

List gratulacyjny od Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej

 

Relacja z konferencji pt. “Idee gospodarcze po globalnym kryzysie”, z udziałem Prof. Edwarda Prescotta, lauerata Nagrody Nobla z ekonomii, Prof. Leszka Balcerowicza, Prof. Witolda Orłowskiego oraz Tommy’ego Perssona, Prezydenta CEA.

Ordery i odznaczenia państwowe i branżowe na XX-lecie PIU.