27 listopada 2016
/
Analizy

Jak wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń, po pierwszym półroczu 2016 roku, składka zebrana na rynku ubezpieczeń zdrowotnych wyniosła 263,5 mln zł. Stanowi to niemal 11-proc. wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Największy przyrost widoczny jest w ubezpieczeniach indywidualnych, gdzie składka wzrosła aż o 16 proc.
Liczba osób posiadających polisy zwiększyła się rok do roku o 26 proc. i osiągnęła liczbę 1,67 mln. Najczęściej posiadanymi ubezpieczeniami są polisy grupowe, zazwyczaj kupowane przez pracodawców lub przez samych pracowników – niemal 1,4 mln. Jednak to w ubezpieczeniach indywidualnych widać największy, bo aż 44 proc.  wzrost liczby klientów.
– Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne są w Polsce najczęściej elementem świadczeń socjalnych. Mimo, że liczba ubezpieczonych wzrasta, to dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne nadal nie są powszechne. Jeżeli chcemy, aby były dostępne dla przeciętnego Kowalskiego, muszą zostać wprowadzone odpowiednie regulacje i zmiany systemowe, pozwalające na ich rozwój – mówi Dorota M. Fal,  doradca zarządu PIU ds. ubezpieczeń zdrowotnych.

 

CAŁY RYNEKSkładka przypisana brutto [zł] NARASTAJĄCOLiczba ubezpieczonych [szt.] NARASTAJĄCO
ubezpieczenia indywidualneubezpieczenia grupoweubezpieczenia indywidualneubezpieczenia grupowe
2 Q 201532 114 925205 282 480218 0201 105 397
2 Q 201637 407 382226 145 586314 2101 359 505