Wyniki rynku ubezpieczeń zdrowotnych po I kw. 2016 r.

W I kw. 2016 r. wydaliśmy na prywatne ubezpieczenia zdrowotne 135 mln zł. To o 18 proc. więcej niż rok wcześniej  – wynika z danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń.
Liczba ubezpieczonych osób wzrosła rok do roku w I kw. 2016 r. o 31 proc., do 1,57 mln. W Polsce prywatne ubezpieczenia zdrowotne kupowane są najczęściej przez pracodawców dla pracowników, lub opłacane są przez pracowników w ramach ubezpieczenia grupowego. – Jeśli chodzi o umowy indywidualne znaczną część stanowią dodatkowe umowy do ochronnego ubezpieczenia na życie. Z ciekawym zjawiskiem mamy do czynienia na rynku ubezpieczeń majątkowych w zakresie polis indywidualnych. Widać rosnącą liczbę umów o wysokiej średniej składce (ponad 1000 zł rocznie). Oznacza to, że rośnie grupa osób, która bardzo świadomie wybiera prywatną ochronę zdrowotną z szerokim zakresem usług – mówi Dorota M. Fal, doradca zarządu PIU ds. ubezpieczeń zdrowotnych.
Rozwój prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych zależy w dużej mierze od obowiązującego w Polsce prawa i kształtu całego systemu opieki zdrowotnej. – Możemy być pewni, że przy obecnym systemie rynek prywatnych polis będzie się rozwijał, ponieważ ludzie cenią sobie komfort, którego nie daje system publiczny. Jednak bez inicjatywy legislatora i wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych prawdopodobnie rynek prywatny nadal pozostanie niszą – dodaje Dorota M. Fal.

 

CAŁY RYNEK Składka przypisana brutto [zł]
NARASTAJĄCO
Liczba ubezpieczonych [szt.]
NARASTAJĄCO
ubezpieczenia indywidualne ubezpieczenia grupowe ubezpieczenia indywidualne ubezpieczenia grupowe
1 Q 2015 16 867 043 97 600 038 197 826 1 004 425
1 Q 2016 20 935 654 113 970 652 285 065 1 290 175