Wyniki rynku ubezpieczeń po III kw. 2015 r.

14,6 mld zł świadczeń z ubezpieczeń na życie oraz 11,3 mld zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń majątkowych wypłacili po trzech kwartałach 2015 r. polscy ubezpieczyciele. Znacząco w porównaniu z rokiem ubiegłym spadł zysk netto ubezpieczycieli.

Interesujące dane po III kwartale 2015 r.:

 • Ogółem wartość składek na rynku ubezpieczeń wyniosła 40,9 mld zł (wzrost rok do roku o 0,22 proc.)
 • Wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń ogółem wyniosła 25,9 mld zł (wzrost rok do roku o 2,4 proc.)
 • Odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń OC pojazdów lądowych (w tym OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) wyniosły 5 mld zł (wzrost o 16,3 proc.)
 • Zysk netto ubezpieczycieli wyniósł 4,3 mld zł i był o 23 proc. niższy niż przed rokiem

Rynek komunikacyjny

Najważniejsze liczby:

 • Składka przypisana brutto z ubezpieczeń OC wyniosła 6 mld zł (spadek o 0,71 proc.)
 • Składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła 4 mld zł (wzrost o 2,8 proc.)
 • Strata techniczna z ubezpieczeń OC wyniosła 586 mln zł
 • Strata techniczna z ubezpieczeń AC wyniosła 56 mln zł

Rynek majątkowy (Dział II bez ubezpieczeń komunikacyjnych)

Najważniejsze liczby:

 • Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 10 mld zł i była o 4,2 proc. wyższa niż rok wcześniej
 • Największy udział w składce na rynku majątkowym mają niezmiennie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (2,2 mld zł, spadek rok do roku o 2 proc.) oraz ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (1,7 mld zł, spadek o 1,8 proc.)
 • Wzrasta wartość składki z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej ogólnej (1,5 mld zł, wzrost o 5,5 proc.)

Rynek życiowy

Najważniejsze liczby:

 • Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie spadła o 1,8 proc., do 20,8 mld zł
 • Wartość składki z ubezpieczeń z UFK wzrosła do 9,8 mld zł (o 7,3 proc.)

Wynik finansowy netto

Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł po III kw. 2015 r. 2,4 mld zł i był o 10,8 proc. niższy niż rok wcześniej. Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli III kw. 2015 r. z zyskiem 2 mld zł (spadek o 34,2 proc.). Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy po I półroczu 2015 r. wyniósł 640 mln zł.

Tabela z wynikami