Wyniki rynku ubezpieczeń po I kw. 2015 r.

5,2 mld zł świadczeń z ubezpieczeń na życie oraz 3,5 mld zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń majątkowych wypłacili w I kw. 2015 r. polscy ubezpieczyciele.

Podstawowe dane za I kw. 2015 r.

 • Ogółem wartość składek na rynku ubezpieczeń wyniosła prawie 14,3 mld zł (wzrost rok do roku o 2,9 proc.)
 • Wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń ogółem wyniosła 8,7 mld zł (spadek rok do roku o 4,8 proc.)

Rynek komunikacyjny

Najważniejsze liczby:

 • Składka przypisana brutto z ubezpieczeń OC wyniosła 1,9 mld zł (spadek o 2,3 proc.)
 • Składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła 1,4 mld zł (wzrost o 2,1 proc.)
 • Strata techniczna z ubezpieczeń OC wyniosła 59 mln zł
 • Wynik techniczny z ubezpieczeń AC wyniósł 7,5 mln zł
 • Odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń OC pojazdów lądowych (w tym OC
  posiadaczy pojazdów mechanicznych) wyniosły 1,6 mld zł (wzrost o 9,7 proc.)

Rynek majątkowy (bez ubezpieczeń komunikacyjnych)

Najważniejsze liczby:

 • Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 3,8 mld zł i była o 4,6 proc. wyższa niż rok wcześniej
 • Największy udział w składce na rynku majątkowym mają niezmiennie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów – ponad 1 mld zł. Jest to jednak spadek rok do roku o 1,6 proc.

Rynek życiowy

Najważniejsze liczby:

 • Wartość odszkodowań i świadczeń z tytułu wszystkich ubezpieczeń na życie wyniosła 5,2 mld zł (spadek o 10,8 proc.)
 • Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wzrosła o 3,7 proc., do 7,2 mld zł
 • Wartość składki z ubezpieczeń z UFK wzrosła do 3,5 mld zł (o 16 proc.)
 • Systematycznie rośnie wartość składek z ubezpieczeń wypadkowych (1,3 mld zł składek po I kw. 2015 r. oznacza ponaddwukrotny wzrost w ciągu ostatnich 5 lat)

Wynik finansowy netto

Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł w I kw. 2015 r. 668 mln zł i był o 6,1 proc. wyższy niż rok wcześniej. Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli I kw. 2015 r. z zyskiem 400 mln zł (spadek o 26 proc.). Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy po I kw. 2015 r. wyniósł 262 mln zł.

Tabela z wynikami