Wyniki rynku ubezpieczeń po I kw. 2012

W pierwszym kwartale tego roku, ubezpieczyciele majątkowi wypłacili klientom ponad 3,26 mld zł – wynika z danych zebranych przez PIU. Świadczenia z ubezpieczeń na życie sięgnęły z kolei ponad 5,88 mld zł.
 
Rynek komunikacyjny
Składka z ubezpieczeń OC sięgnęła niemal 2,15 mld zł, natomiast z autocasco – 1,47 mld zł. Wzrost przychodów z OC wyniósł rok do roku 12,6 proc. W tym samym czasie o 3,6 proc. zwiększyła się liczba ubezpieczonych. Oznacza to, że w ciągu ostatniego roku mieliśmy do czynienia ze wzrostem średniej składki za ubezpieczenie OC. – Ma to nadal związek z pełniejszą ochroną poszkodowanych: rosnącymi kosztami szkód osobowych: leczenia, rent, rehabilitacji, czy zadośćuczynień – wyjaśnia Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.
Odszkodowania i świadczenia brutto w I kw. 2012 r. wyniosły 1,3 mld zł z tytułu ubezpieczeń OC oraz 922 mln zł z polis autocasco. Są to wartości o kilka procent niższe od zeszłorocznych, natomiast wiąże się to nie z niższymi odszkodowaniami, a z mniejszą liczbą szkód. W przypadku AC liczba szkód spadła w porównaniu z zeszłym rokiem z 227 tys. do 194 tys., w przypadku OC – z 310 tys. do 279 tys. Powody mniejszej liczby szkód to przede wszystkim:

• Mniej surowa zima, przede wszystkim mniejsze opady śniegu
• Droższe paliwa, co przekłada się na natężenie ruchu, a co za tym idzie, mniejsze prawdopodobieństwo szkody

Można także przypuszczać, że w I kwartale tego roku klienci rzadziej zgłaszali się do ubezpieczycieli z drobnymi szkodami. Zjawisko to dotyczy przede wszystkim ubezpieczeń AC. Ubezpieczyciele od pewnego czasu mają możliwość weryfikacji praw do zniżek, deklarowanych przez swoich klientów. To sprawia, że kierowcy mając wybór „zachowanie zniżki czy zgłoszenie drobnej szkody”, uznają pierwszą możliwość za bardziej opłacalną. Weryfikację prawa do zniżek umożliwia baza danych, prowadzona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Rynek majątkowy
Na rynku majątkowym pozakomunikacyjnym widać dalszy wzrost składek, związanych z polisami od ognia i innych żywiołów, a także pozostałych szkód rzeczowych. Są to polisy związane przede wszystkim z nieruchomościami. Ubezpieczyciele zebrali z ubezpieczeń majątkowych pozakomunikacyjnych około 3,27 mld zł, o ponad 11 proc. więcej niż przed rokiem.
Dostępne rynkowe dane statystyczne nie pozwalają na przedstawienie pełnej informacji, związanej z systemem obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych. Informacje od ubezpieczycieli oferujących te produkty wskazują jednak, że I kwartał 2012 r. był wyjątkowy, jeżeli chodzi o rozmiary szkód, związanych z tym ryzykiem.

Rynek życiowy
Na rynku życiowym obserwujemy wzrost składki zbieranej z tytułu umów krótkoterminowych i produktów ustrukturyzowanych. Tzw. Grupa 1, zawierająca oprócz klasycznych ubezpieczeń na życie, właśnie produkty krótkoterminowe, wzrosła o 33 proc., do 5,45 mld zł. Jednorazowe, skokowe wzrosty, a także spadki przypisu w tej grupie, zdarzają się dość często i dotyczą zmian preferencji klientów co do umów krótkoterminowych.
O 13 proc. wzrosła składka w Grupie III, obejmującej polisy powiązane z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Jednocześnie stosunkowo mała grupa klientów zdecydowała się na zamknięcie polis z UFK, o czym świadczy mały (4,9 proc.) wzrost wartości świadczeń z tego tytułu.
Ogółem ubezpieczyciele życiowi zebrali w I kw. 2012 r. 9,4 mld zł składek, o ponad 23 proc. więcej niż rok wcześniej. Wypłacili 5,88 mld zł świadczeń niemal tyle samo co przed rokiem.

Wynik techniczny i zysk
Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli I kwartał z zyskiem 565 mln zł, o 80 proc. więcej, niż rok wcześniej. Wpływ na tę zmianę miała przede wszystkim poprawa wyników przez duże zakłady ubezpieczeń. Niewielki wzrost rentowności zanotowali ubezpieczyciele życiowi, których zysk sięgnął 828 mln zł, o 9,2 proc. więcej niż rok wcześniej.