Wyniki rynku ubezpieczeń po I kw. 2017 r.

W I kw. 2017 r. ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym ponad 10,4 mld zł odszkodowań i świadczeń. To o 17,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

Najważniejsze dane o rynku ubezpieczeń w I kw. 2017 r.:

 • wypłacono 5,7 mld zł świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie oraz 4,8 mld zł świadczeń z tytułu ubezpieczeń majątkowych
 • składka przypisana brutto wyniosła 15,9 mld zł, o 18,4 proc. więcej niż rok wcześniej
 • ubezpieczyciele zapłacili 285 mln zł podatku dochodowego

Rynek komunikacyjny – krucha równowaga na rynku OC

 • Składka przypisana brutto z ubezpieczeń OC wyniosła 3,5 mld zł (wzrost o 47,3 proc.)
 • Składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła prawie 1,9 mld zł (wzrost o 20,3 proc.)
 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z OC wyniosły ponad 2,2 mld zł (wzrost o 12,6 proc.)
 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z AC wyniosły ponad 1,2 mld zł (wzrost o 9,6 proc.)
 • Wynik techniczny z ubezpieczeń OC wyniósł 87 mln zł
 • Wynik techniczny z ubezpieczeń AC wyniósł  33 mln zł

Pozytywny wynik techniczny z komunikacyjnych ubezpieczeń OC nie oznacza jeszcze trwałej równowagi na rynku. Nadal pozostaje on niestabilny – mówi J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń i wyjaśnia: – Ubezpieczenie OC jest formą umowy społecznej, dlatego jeżeli zakres ochrony ubezpieczeniowej zmienia się w wyniku np. nowych aktów prawnych czy orzecznictwa sądowego, to ma to realny wpływ na wysokość składki. Przykładowo jest możliwość rozszerzenia uprawnień do zadośćuczynienia dla osób bliskich ciężko poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz likwidacja sum gwarancyjnych. Szersza ochrona oznacza wyższe ceny – dodaje.

Rynek majątkowy (Dział II bez ubezpieczeń komunikacyjnych) – najważniejsze liczby:

 • Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła niemal 4,4 mld zł i była o 17,4 proc. wyższa niż rok wcześniej
 • Największy udział w składce na rynku majątkowym mają ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (ponad 1 mld zł, wzrost rok do roku o 7,2 proc.), ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (prawie 0,6 mld zł, wzrost o 8,78 proc.) oraz ubezpieczenia OC ogólne (0,57 mld zł, wzrost rok do roku o 3,7 proc.)

Rynek życiowy – najważniejsze liczby:

 • Składka z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 6,1 mld zł (wzrost o 6,5 proc.)
 • Świadczenia z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 5,7 mld zł (wzrost o prawie 27 proc.)
 • Wartość składki z tytułu ubezpieczeń z UFK wyniosła 2,9 mld zł (wzrost o ponad 19 proc.)
 • Wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń z UFK wyniosła 3,4 mld zł (wzrost o 56,8 proc.)

Wyniki finansowe

Ubezpieczyciele w I kw. 2017 r. na rynku życiowym wypłacili blisko 5,7 mld zł a na rynku majątkowym – prawie 4,8 mld zł. Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł po I kw. 2017 r. 484,9 mln zł i był o 16,16 proc. niższy niż rok wcześniej. Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli I kw. 2017 r. z zyskiem 538,6 mln zł. Wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł ponad 639 mln zł i był niższy niż rok wcześniej o prawie 17 proc. Wynik techniczny ubezpieczycieli majątkowych wyniósł niemal 600 mln zł. Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy po I kw. 2017 r. wyniósł ponad 285 mln zł.

Tabela z wynikami