Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2014

Wszystkie publikowane w czasopiśmie teksty udostępniane są nieodpłatnie na podstawie licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0), a publikujący w czasopiśmie Autorzy – zachowując wszelkie prawa autorskie – akceptują warunki licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru kwartalnika naukowego Wiadomości Ubezpieczeniowe (nr 3/2014).

Nowe idee i polemiki:
Dyskredytacja rozwiązań kapitałowych w systemie zabezpieczenia emerytalnego (artykuł recenzyjny) – Tadeusz Szumlicz

Artykuły:
Ocena efektu dywersyfikacji ryzyka w Solvency II – aspekty metodyczny i praktyczny – Stanisław Wanat
Problemy związane z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia przez samorządy gminne w Polsce – Marcin Wojtkowiak
Wykorzystanie techniki zatrzymania ryzyka przez średnie i duże przedsiębiorstwa w Polsce w świetle badań ankietowych – Grzegorz Strupczewski, Michał Thlon
Zakłady ubezpieczeń na polskim rynku kapitałowym – Agnieszka Parlińska
Absencja chorobowa pracowników jako problem ubezpieczeniowy – porównanie sytuacji w Polsce i w Wielkiej Brytanii – Jakub Gierczyński
Odwrócony kredyt hipoteczny – dodatkowe źródło finansowania dla osób starszych – Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Tomasz Rólczyński

Debiut
Definiowanie chorób w ubezpieczeniu na wypadek poważnego zachorowania w praktyce ubezpieczycieli krajowych – Marta Gumna

Varia
Projektowane zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych – Jolanta Gajda

Konferencje
Sprawozdanie z konferencji o zabezpieczeniu społecznym – Marek Szczepański
Sprawozdanie z konferencji o kancelariach odszkodowawczych – Magdalena Krajenta, Patryk Pawlak