Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2012

Wszystkie publikowane w czasopiśmie teksty udostępniane są nieodpłatnie na podstawie licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0), a publikujący w czasopiśmie Autorzy – zachowując wszelkie prawa autorskie – akceptują warunki licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru czasopisma naukowego “Wiadomości Ubezpieczeniowe”.

Spis treści:

Rozprawy naukowe:

Znaczenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 1 marca 2011 r. dla wybranych ubezpieczeń życiowych i majątkowych – Beata Jackowska, Ewa Wycinka
Art. 433 k.c. a szkoda polegająca na zalaniu lokalu na niższej kondygnacji – Marcin Krajewski
Odszkodowanie za szkodę w pojazdach mechanicznych a kwestia cen części oryginalnych oraz amortyzacji i urealnienia ich wartości. Rozważania na kanwie obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC – Dariusz Fuchs, Eugeniusz Kowalewski, Monika Wałachowska, Michał Piotr Ziemiak
Odpowiedzialność ubezpieczyciela za działania agenta w świetle charakteru prawnego czynności (usług)dodatkowych pośrednika – Dariusz Fuchs
Wybrane cechy morfologiczne cykli ubezpieczeniowych w Polsce w latach 2001–2012 – Piotr Manikowski
Zagrożenie katastrofami naturalnymi w Polsce – Renata Pajewska-Kwaśny

Ryzyko katastrofi czne w opinii polskich gospodarstw domowych w świetle badań – Ilona Tomaszewska
Struktura portfela oszczędności emerytalnych a wiek ubezpieczonego – analiza ilościowa w kontekście uwarunkowań polskiego systemu emerytalnego – Szymon Jędrzejewski

Debiuty:

Programy obowiązkowych ubezpieczeń nieruchomości budynkowych i lokalowych w przykładowych czterech krajach Europy. Możliwość implementacji wybranych rozwiązań w Polsce – Martyna Roszak