Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2010

Wszystkie publikowane w czasopiśmie teksty udostępniane są nieodpłatnie na podstawie licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0), a publikujący w czasopiśmie Autorzy – zachowując wszelkie prawa autorskie – akceptują warunki licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Zapraszamy do lektury kwartalnika naukowego “Wiadomości Ubezpieczeniowe” nr 3/2010

Spis treści:

Rozprawy naukowe:

Nieadekwatność prawa zamówień publicznych do grupowych ubezpieczeń na życie – potrzeba nowych uregulowań prawnych – Eugeniusz Kowalewski, Monika Wałachowska
Ochrona konsumenta w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – Maciej Samson
Czasowe zasady obniżania składki z tytułu czasowego wycofania pojazdu z ruchu w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (cz. II) – Eugeniusz Kowalewski, Michał Piotr Ziemiak
The European Commission’s Green Paper: reverse mortgages as a source of retirement income – John Doling, Louise Overton
Ocena założeń Ministerstwa Finansów do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym – Szymon Pawlęga
Propozycje zmian w konstrukcji OFE – możliwe warianty i implikacje lokacyjne – Marcin Górecki
Wpływ ubezpieczającego (ubezpieczonego) na kształtowanie produktu ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach zdrowotnych: od partycypacji do prosumpcji – Magdalena Osak
Mikroubezpieczenia jako metoda ochrony przed ryzykiem ubóstwa. Czynniki kształtujące popyt i rozwój produktowy – Dariusz Stańko
Rozwój bancassurance w Polsce w latach 2007-2009 – Jerzy Gwizdała

Debiut:

Zmiany klimatyczne a ubezpieczenia upraw rolnych – Monika Moździoch, Adriana Ploch

Varia:

Recenzja książki J. Handschke, J. Monkiewicz (red.) pt. „Ubezpieczenia. Teoria i praktyka”, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010, ss. 542 – Kazimierz Ortyński