Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009

Wszystkie publikowane w czasopiśmie teksty udostępniane są nieodpłatnie na podstawie licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0), a publikujący w czasopiśmie Autorzy – zachowując wszelkie prawa autorskie – akceptują warunki licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Zapraszamy do lektury trzeciego numeru kwartalnika naukowego “Wiadomości Ubezpieczeniowe”.

Okładka: Wiadomości Ubezpieczeniowe

Spis treści

ROZPRAWY NAUKOWE

 1. Rodzaje reasekuracji stosowane przez zakłady ubezpieczeń w przypadku ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami – Andrzej Grzebieniak
 2. Społeczna odpowiedzialność polityki inwestycyjnej funduszy emerytalnych
  – Teresa Czerwińska
 3. Koncepcja funduszy emerytalnych o profilowanym ryzyku: w poszukiwaniu optimum konstrukcji – Wojciech Nagel
 4. Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania – Teresa Sternik
 5. Polskie doświadczenie w formowaniu i rozwoju rynku ubezpieczeń – wybrane aspekty
  – Jerzy Handschke
 6. Atmosfera w pracy jako istotny element marketingu wewnętrznego firm ubezpieczeniowych
  – Beata Nowotarska-Romaniak
 7. Wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na wyniki działalności technicznej polskiego sektora ubezpieczeń – Joanna Wartini

PRZEGLĄD DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH

 1. Współczesne formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej – Paweł Gołąb
 2. Optymalizacja systemu kompensacji szkód komunikacyjnych – Katarzyna Ludwichowska
 3. Ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości – Andrzej Saniewski, Michał Wydra
 4. Analiza porównawcza funkcjonowania pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce i w Niemczech po implementacji insurance mediation directive z 2002 roku – Jarosław Przybytniowski

RECENZJE

 1. Tadeusz Szumlicz – „Podmiotowość w zarządzaniu zmianą systemu ochrony zdrowia”
  – recenzja Irena Jędrzejczyk
 2. Irena Jędrzejczak, Sylwia Bożek-Węglan – „The insurance of catastrophic risk in the European Union and the global change” – recenzja Jan Monkiewicz