Wiadomości Ubezpieczeniowe 2/2012

Wszystkie publikowane w czasopiśmie teksty udostępniane są nieodpłatnie na podstawie licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0), a publikujący w czasopiśmie Autorzy – zachowując wszelkie prawa autorskie – akceptują warunki licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru czasopisma naukowego “Wiadomości Ubezpieczeniowe”.

Spis treści:

Nowe idee i polemiki:

O (nie)podwyższaniu wieku emerytalnego w systemie zabezpieczenia emerytalnego. Polemika i głos w dyskusji – Tadeusz Szumlicz

Rozprawy naukowe:

Ontologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych – ekstrakcja wiedzy ubezpieczeniowej ze źródeł internetowych – Witold Abramowicz, Piotr Stolarski, Krzysztof Węcel
Wartość wykupu polis życiowych z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym – Marian Wiśniewski
Wybrane zagadnienia związane z ochroną konsumentów na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego – Artur Borkowski
Identyfikacja niektórych czynników mających wpływ na poziom składki, odszkodowań i świadczeń w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce – Anna Jędrzychowska, Ewa Poprawska
Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem kredytowym wierzytelności hipotecznych – Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska
Fundusz Rezerwy Demograficznej – dziesięć lat funkcjonowania. Próba bilansu i rekomendacje – Wojciech Nagel

Debiuty:

Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży ubezpieczeniowej – Patrycja Piechowiak

Recenzje:

Czesław Domański, Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne, PWE, Warszawa 2011 – Dariusz Stańko