Wiadomości Ubezpieczeniowe 2/2009

Wszystkie publikowane w czasopiśmie teksty udostępniane są nieodpłatnie na podstawie licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0), a publikujący w czasopiśmie Autorzy – zachowując wszelkie prawa autorskie – akceptują warunki licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Zapraszamy do lektury drugiego numeru kwartalnika naukowego “Wiadomości Ubezpieczeniowe”.

Okładka: Wiadomości Ubezpieczeniowe

Spis treści

ROZPRAWY NAUKOWE

 1. International regulatory agenda in insurance in a context of current financial
  crisis. Are we on the right track? – Jan Monkiewicz
 2. Innowacje sektora ubezpieczeń na rynku kapitałowym – Andrzej Sopoćko
 3. Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym – Agnieszka Parlińska
 4. ahania koniunktury na polskim rynku ubezpieczeniowym w 2008 roku
  w świetle wyników testu koniunktury – Marek Mocek
 5. Kombinacja zatrzymania ryzyka i ubezpieczenia – Eugeniusz Stroiński
 6. Świadomość ubezpieczeniowa przedsiębiorców sektora MSP. Wyniki badania praktyk ubezpieczeniowych – Aniela Mikulska
 7. Ubezpieczenia zdrowotne – szanse i zagrożenia – Jakub Owoc
 8. Problem akwizycji w polskim systemie emerytalnym – Marcin Kawiński, Dariusz Stańko
 9. Ryzyko zawodowe doradcy podatkowego a ochrona ubezpieczeniowa przed skutkami tego ryzyka – Irena Jędrzejczyk, Arkadiusz Weremczuk

PRZEGLĄD DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH

 1. Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo – doświadczenia polskie
  i wskazania unijne – Marietta Janowicz-Lomott, Krzysztof Łyskawa
 2. Structural change in turkish agricultural insurance policy and recent developments
  – Harun Uçak, Ali Berk
 3. Bezpośrednia likwidacja szkód z tytułu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
  Doświadczenia krajów europejskich – Marek Monkiewicz
 4. Reformy emerytalne w Europie. Doświadczenia Irlandii – rekomendacje dla Polski
  – Jarosław Poteraj

 RECENZJE

 1. Wojciech Bijak „Praktyczne metody badania niewypłacalności zakładów ubezpieczeń”
  – recenzja Kazimierz Ortyński

VARIA

 1. III Konferencja Naukowa – Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku. Rydzyna 2009
  – Wanda Ronka-Chmielowiec
 2. XXXVI doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego The Geneva Association, Kyoto 27-30 maja 2009 – Marian Małecki