Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne – efektywny system na tle doświadczeń europejskich