Zmiany w systemie zarządzania zakładem ubezpieczeń z uwzględnieniem nowych wymogów regulacyjnych (Solvency II)

Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą doradczą EY oraz kancelarią DLA Piper zorganizowała 2 grudnia 2015 r. seminarium pt: „Zmiany w systemie zarządzania zakładem ubezpieczeń z uwzględnieniem nowych wymogów regulacyjnych (Solvency II)”, które odbyło się w Hotelu Mercure Warszawa Centrum. Tematyka seminarium dotyczyła będzie przede wszystkim ogólnej charakterystyki regulacji prawnych w systemie Solvency II, zarządzania zakładem ubezpieczeń w nowym systemie regulacyjnym, procesu FLOAR/ORSA oraz raportowania w systemie Solvency II. W seminarium wzięło udział ponad 170 pracowników zakładów ubezpieczeń, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów, jak również przedstawicieli prasy branżowej i ośrodków akademickich.