Zamknięcie roku – wpływ zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą KPMG zorganizowała 22 listopada 2016 r. seminarium pt: „Zamknięcie roku – wpływ zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń”, które odbyło się w Hotelu Mercure Warszawa Centrum, przy ul. Złotej 48-54.
Tematyka seminarium dotyczyła przede wszystkim zagadnień rachunkowych, finansowych i aktuarialnych – m.in. wybranych zagadnień Solvency II (granica kontraktu, unbundling), kapitałowego wymogu wypłacalności, różnic pomiędzy rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi dla potrzeb wypłacalności i rachunkowości, różnic w wycenie pozycji bilansowych pomiędzy PSR a Solvency II, zdolności podatków odroczonych do absorpcji strat, obowiązku badania sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń.
Omówione zostały także wybrane zagadnienia dotyczące rozpoznania przychodu według PSR, ujęcia podatku od aktywów dla celów wypłacalności oraz ujęcia aktualizacji wyceny lokat zaliczonych do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.
W seminarium wzięło udział prawie 200 pracowników zakładów ubezpieczeń, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów, przedstawicieli prasy branżowej oraz ośrodków akademickich.