Zamknięcie ksiąg rachunkowych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz projekt MSSF Faza 2

26 listopada 2013 r. Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z EY zorganizowała seminarium „Zamknięcie ksiąg rachunkowych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz projekt MSSF Faza 2”. Seminarium otworzył Marcin Łuczyński, członek zarządu PIU, po czym Pani Beata Baluta, dyrektor Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego w UKNF przedstawiła prezentację na temat wyników oceny BION zakładów ubezpieczeń za 2012 r. oraz zmian metodologii oceny za rok obecny.

Następnie przedstawiciele EY omówili obecny projekt MSSF 4 Faza 2, z uwzględnieniem zastosowania proponowanych rozwiązań na praktycznych przykładach, zagadnienia związane z podziałem odpowiedzialności za księgi pomocnicze oraz kwestie nie w pełni uregulowane w polskich standardach rachunkowości ubezpieczeniowej, m.in. dotyczące utraty wartości inwestycji w PTE, sposobu traktowania niezaalokowanych do UFK składek od klientów, księgowe ujęcie frontingu reasekuracyjnego, a także komutacje. Szczególnie ostatnia część wywołała gorącą dyskusję wśród uczestników.

Prezentacje z seminarium