Zagrożenia związane z COVID-19 dla ciągłości działań branży ubezpieczeniowej

Polska Izba Ubezpieczeń wraz z firmą KPMG zorganizowały webinarium, poświęcone zagrożeniom związanym z COVID-19 dla ciągłości działań branży ubezpieczeniowej. Podczas webcastu omówione zostały następujące zagadnienia:

 • Techniczne i organizacyjne aspekty pracy zdalnej
 • Organizacja zarządzania kryzysowego
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Zarządzanie dostawcami
 • Reakcja na zwiększoną podatność na cyberataki
 • Boty RPA – wypełnienie braków kadrowych oraz zapewnienie ciągłości działania procesów
 • Optymalizacja procesów i ograniczenie kosztów
 • Usprawnienie systemu zarządzania ciągłością działania
 • Cyfrowa transformacja procesów
 • Reorganizacja stanowisk pracy i modern workspace

Podczas webinarium wystąpili:

 • Krzysztof Radziwon, partner, szef działu doradztwa biznesowego w KPMG w Polsce
 • Michał Kurek, partner, szef zespołu ds. cyberbezpieczeństwa w KPMG w Polsce
 • Michał Herbich, dyrektor, szef zespołu aktuarialnego i zarządzania ryzykiem w KPMG w Polsce
 • Marcin Dymek, partner w dziale Financial Services, szef sektora ubezpieczeniowego w KPMG w Polsce

Retransmisja webcastu jest dostępna TUTAJ.