Za nami kolejne seminarium na temat zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej

Ponad 190 osób uczestniczyło w jedenastej edycji seminarium szkoleniowego „Współpraca Policji, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej”. Organizatorem merytorycznym spotkania była Polska Izba Ubezpieczeń wraz z Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Seminarium odbyło się 19-20 września 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Po raz pierwszy w 11 letniej historii odbyły się 4 warsztaty tematyczne, w których uczestniczyło ponad 150 osób – przedstawicieli policji i zakładów ubezpieczeń. Były to:

  • kryminalistyczne badania dokumentów prowadzone przez biegłego sądowego, eksperta Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego ze Szkoły Policji w Pile
  • wstępna kontrola legalności pochodzenia pojazdów – warsztat prowadzony przez eksperta kryminalistyki z dziedziny mechanoskopijnych badań oznaczeń identyfikacyjnych ze Straży Granicznej
  • roszczenia sportowców i warsztat z kontroli jakości napraw, prowadzone przez ekspertów z zakładów ubezpieczeń.

Nowa formuła spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem i będzie kontynuowana w kolejnych edycjach seminarium. Uczestnicy seminarium skupili się na przestępczości samochodowej, majątkowej i zorganizowanej. Podawano przykłady doskonałej współpracy Policji i zakładów ubezpieczeń zarówno w kraju jak i zagranicą, a także możliwości wykorzystania baz danych UFG. Policjanci szczególnie zaangażowani w zwalczanie przestępczości ubezpieczeniowej, zostali wyróżnieni statuetkami.

Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele: Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, komend wojewódzkich policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szkoły Policji w Pile, jednostek terenowych policji, Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Prokuratury Krajowej, sektora ubezpieczeniowego a także eksperci zajmujący się zjawiskiem przestępczości ubezpieczeniowej. Polska Izba Ubezpieczeń serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym – gościom, prelegentom, uczestnikom za przybycie i udział w seminarium, a Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, również za umożliwienie organizacji seminarium na terenie uczelni.