Współpraca Policji i zakładów ubezpieczeń

W dniach 22 – 23 września br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się ósma już edycja seminarium szkoleniowego „Współpraca Policji, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej”. Organizatorem merytorycznym spotkania była Polska Izba Ubezpieczeń wraz z Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

Stałym założeniem seminarium jest wymiana praktycznych doświadczeń na temat współczesnych form przestępczości ubezpieczeniowej oraz opracowywanie sposobów wspólnych działań ubezpieczycieli i przedstawicieli organów ścigania w tym obszarze. Kontynuacja tradycji spotkań ma na celu aktualizację rozwiązań sprzyjających ograniczeniu występowania zjawiska.

Program tegorocznej edycji seminarium poświęcono głównie cyberprzestępczości. Do wystąpienia inauguracyjnego zaproszono przedstawiciela Departamentu ds. cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji, który zaprezentował koncepcję utworzenia Krajowego Systemu Ochrony Cyberprzestrzeni. Kolejne wystąpienia dotyczyły identyfikacji cyberzagrożeń w działalności zakładów ubezpieczeń, a także w odniesieniu do zachowań społecznych, z uwzględnieniem socjotechniki.

Wśród grona prelegentów znaleźli się przedstawiciele Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przedstawiciele Prokuratury Krajowej i organów ścigania, w tym Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich Policji, CBŚP oraz specjalistów ze środowiska ubezpieczeniowego. Za sprawą ich wszystkich w wystąpieniach nie zabrakło konkretnych przykładów przestępczych działań sprawców oraz tematów dotyczących perspektyw wykorzystania kanałów wymiany informacji we współpracy zakładów ubezpieczeń i policji.

Polska Izba Ubezpieczeń serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym – gościom, prelegentom, uczestnikom za przybycie i udział w seminarium, a Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, również za umożliwienie organizacji seminarium na terenie uczelni.