Wpływ „Polskiego Ładu” na działalność ubezpieczeniową

Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą doradczą Deloitte, zorganizowała 20 grudnia 2021 r. seminarium podatkowe pt.: „Wpływ „Polskiego Ładu” na działalność ubezpieczeniową”. W spotkaniu wzięło udział ponad 130 osób.

Tematyka seminarium obejmowała wybrane zagadnienia z zakresu zmian podatkowych wynikających z wprowadzenia wejścia w życie od 1 stycznia 2022 „Polskiego Ładu” i ich wpływ na działalność zakładów ubezpieczeń. Szczegółowa agendę seminarium wraz z prelegentami:

1. Zmiany w zakresie CIT – Jakub Żak, Przemysław Borowiec
• zmiany w WHT,
• zmiany w PGK,
• podatek od przerzuconych dochodów,
• cienka kapitalizacja,
• zmiany w restrukturyzacjach,
• ulga b+r, ulga na innowacyjnych pracowników,
• pozostałe ulgi dla biznesu,
• minimalny podatek przychodowy,

2. Zmiany w zakresie VAT – Przemysław Skorupa, Przemysław Borowiec
• grupy VAT,
• faktury ustrukturyzowane,
• opcja opodatkowania vat usług finansowych.

3. Zmiany w zakresie PIT – Aneta Surmiak
• nowa kwota wolna, nowy próg podatkowy, składka zdrowotna,
• nowe ulgi podatkowe,
• ryczałt samochodowy,
• kwestie rozliczeń rodzinnych,
• zmiany dotyczące działalności gospodarczej.

4. Zmiany w zakresie cen transferowych – Marta Sanejko
• ułatwienia w zakresie local file,
• przeniesienie „oświadczenia zarządu” do TP-r i inne zmiany w tym zakresie,
• inne zmiany wynikające z polskiego ładu,
• rozszerzenie obowiązków dokumentacyjnych o określone transakcje z podmiotami niepowiązanymi.

Seminarium skierowane było do pracowników zakładów ubezpieczeń, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów, przedstawicieli prasy branżowej i ośrodków akademickich.

Prezentacje z seminarium >>>>