Wpływ nowelizacji przepisów podatkowych

 

Polska Izba Ubezpieczeń wraz z firmą PricewaterhouseCoopers zorganizowała w dniu 23 listopada br. seminarium pt: „Wpływ nowelizacji przepisów podatkowych na 2011 r. na funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń”. Prelegentami byli specjaliści z firmy PwC.
Seminarium cieszyło się ogromnym zainteresowanie, wzięło w nim udział ponad 150 uczestników, pracowników zakładów ubezpieczeń i Ministerstwa Finansów. Tematykę wystąpień prelegentów z PwC stanowiły szeroko pojęte podatki, od podatku dochodowego od osób fizycznych, poprzez podatek dochodowy od osób prawnych na podatku VAT kończąc. Poruszane zostały także zagadnienia związane z problematyka cen transferowych. Biorąc pod uwagę zmiany w podatku VAT jakie nastąpią w 2011 jako wynik implementacji przez Polskę dyrektywy VAT, temat jest bardzo gorący.
Prowadzący zaznaczyli, iż w wyniku skutecznych działań PIU oraz innych instytucji sektora finansowego, nowe zapisy ustawy VAT dopuszczają zwolnienia dla szeroko rozumianej działalności ubezpieczeniowej. Żywy i ciekawy sposób przedstawiania  kolejnych tematów charakteryzował się ścisłym odniesieniem do praktyki rynkowej. Przytoczono wiele wyroków sądów oraz interpretacji MF i Izb Skarbowych.
Seminarium zostało wysoko ocenione przez uczestników i miało wybitnie interaktywny charakter. Duża ilość pytań i żywa dyskusja jednoznacznie świadczą o jego przydatności dla członków Izby.

Prezentacje z seminarium