Webinarium PIU na temat reasekuracji – podsumowanie

Ponad 100 osób uczestniczyło w webinarium pod tytułem „Wpływ Pandemii Covid 19 oraz zmian klimatu na rynek reasekuracyjny”. Wydarzenie odbyło się 9 września, a zorganizowała je Podkomisja ds. reasekuracji PIU z myślą o pracownikach zakładów ubezpieczeń odpowiedzialnych za reasekurację, zarządzanie ryzykiem oraz zarządzanie portfelami ubezpieczeń majątkowych.
Podczas webinarium uczestnicy umówili następujące kwestie
• aktualna sytuacja na rynkach związana ze szkodami powstałymi w wyniku: pandemii Covid-19 oraz katastrof naturalnych
• przewidywane w związku z tym trendy rozwoju rynku reasekuracyjnego, a także zmiany treści umów reasekuracyjnych.

Prezentacja Hannover Re

Prezentacja Willis Re