Webinarium on-line Grupy roboczej ds. rozwoju raportowania niefinansowego

29 października 2021 r. odbędzie się webinarium on-line Grupy roboczej ds. rozwoju raportowania niefinansowego. Będzie ono dotyczyło projektu dyrektywy UE w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw na temat zrównoważonego rozwoju.

Program webinarium:

 • 10.00 – 10.10 Wystąpienie otwierające – Tadeusz Kościński – Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
 • 10:10 – 10:50 Prezentacja projektu dyrektywy UE w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw na temat zrównoważonego rozwoju
  Małgorzata Szewc – Główny Specjalista, Zespół ds. Międzynarodowych Regulacji w zakresie Rachunkowości i Rewizji Finansowej, Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości, Ministerstwo Finansów
 • 10.50 – 11.20 Informacja dotycząca stanu prac nad Europejskimi Standardami Raportowania na temat zrównoważonego rozwoju
  Piotr Biernacki – Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, członek grupy roboczej przy EFRAG LAB Task Force
 • 11.20 – 11.35 Przerwa
 • 11.35 – 12.20 Dlaczego raportowanie niefinansowe / raportowanie na temat zrównoważonego rozwoju przez spółki jest ważne? Perspektywa sektora bankowego, ubezpieczeniowego, inwestorów oraz organizacji pozarządowych
  Norbert Jeziolowicz – Związek Banków Polskich
  Paweł Sawicki – Polska Izba Ubezpieczeń
  Joanna Ałasa – Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
  Bartosz Kwiatkowski – Fundacja Frank Bold
 • 12.20 – 12.30 Raportowanie niefinansowe w świetle zaleceń OECD w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej
  Jacqueline Kacprzak – Radca, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej/Polski Krajowy Punkt Kontaktowy OECD
 • 12.30 – 13.00 Sesja pytań i odpowiedzi
 • 13.00 Zakończenie spotkania
  Dominik Szostak – Naczelnik Wydziału Koordynacji Rządowego Procesu Legislacyjnego i CSR, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej/Polski Krajowy Punkt Kontaktowy OECD

LINKI DO TRANSMISJI:
YouTube

Facebook