Warsztaty z ubezpieczeń ochrony prawnej w Krakowie

35 osób uczestniczyło w warsztatach z ubezpieczeń ochrony prawnej, zorganizowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Warsztaty odbyły się 23 października w Klubie Adwokatów przy w Krakowie. Warsztaty poprowadzili członkowie Zespołu ubezpieczeń ochrony prawnej PIU – Robert Szywalski, przewodniczący zespołu oraz Małgorzata Trybuchowicz.

Prelegenci omawiali zasady funkcjonowania ubezpieczeń ochrony prawnej, uwzględniając zagadnienia, które budzą najwięcej wątpliwości klientów. Wyjaśniano, jakie potrzeby prawne mają Polacy, jakie problemy zgłaszają oraz na czym polegają wątpliwości ubezpieczonych w kontekście wykonywania umów ubezpieczenia. Podkreślano, jaki elementy składają się na odpowiedzialność ubezpieczyciela, w szczególności takie jak okres karencji i wyłączenie działań popełnionych z winy umyślnej. Rozmawiano również o zależnościach między pomocą prawną udzielaną w ramach OC, D&O i assistance a ubezpieczeniem OP.

Gość specjalny wydarzenia, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej, Filip Fedorowicz wymieniał zalety korzystania z usług profesjonalnego prawnika, takie jak bezterminowy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej czy obowiązek posiadania ubezpieczenia OC.

Prezentacje:

Prezentacja Małgorzaty Trybuchowicz
Prezentacja Roberta Szywalskiego