Warsztaty na temat ubezpieczeń ochrony prawnej

14 grudnia 2016 r. PIU przeprowadziła warsztaty z ubezpieczeń ochrony prawnej w Katowicach, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
Celem wydarzenia było upowszechnienie wiedzy o ubezpieczeniu ochrony prawnej. Prelegenci – członkowie Zespołu Ubezpieczeń Ochrony Prawnej, Małgorzata Trybuchowicz i Robert Szywalski – wyjaśniali istotę i zakres tego ubezpieczenia, jakie potrzeby klienta i pośrednika spełnia oraz jak wygląda proces ustalania odpowiedzialności i likwidacji szkód. Podczas warsztatów wystąpił również przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej, Przewodniczący Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej w Naczelnej Radzie Adwokackiej, mec. Roman Kusz, który przedstawił rolę profesjonalnego pełnomocnika prawnego w rozwiązywaniu sporów prawnych.

Idea ubezpieczeń ochrony prawnej – Robert Szywalski

Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej, ustalanie odpowiedzialności, proces likwidacji szkód – Małgorzata Trybuchowicz