Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń – interpretacja i wdrożenie ustawy

Konferencja naukowa pt. „Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń – interpretacja i wdrożenie ustawy” została zorganizowana przez PIU wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W konferencji wzięli udział: prof. dr hab. Ewa Bagińska UG, dr hab. M. Orlicki UAM, dr hab. Magdalena Szczepańska UW, dr hab. Mariusz Fras UŚ, dr hab. Jakub Pokrzywniak UAM, Jakub Nawracała radca prawny, dr hab. Monika Szaraniec UEK, dr Michał Ziemiak UMK, dr hab. Jan Byrski UEK oraz Katarzyna Przewalska – dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów i Ewa Krajewska zastępca dyrektora Departamentu Licencji Ubezpieczeniowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Program konferencji obejmował trzy panele:

• Klauzula generalna zgodności umowy z wymaganiami i potrzebami klienta
• Proces zawierania umowy ubezpieczenia w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
• Przeciwdziałanie konfliktom interesów w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń

oraz dodatkowy temat – Przetwarzanie danych osobowych przez pośrednika ubezpieczeniowego.

Ponadto, krótki referat na temat aktów wykonawczych do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń wygłosiła Katarzyna Przewalska natomiast Ewa Krajewska z UKNF – referat na temat rejestru agentów. Konferencja posłużyła pogłębieniu wiedzy, jak też wymianie poglądów i pierwszych doświadczeń związanych z interpretacją ustawy. W referatach poruszane były newralgiczne problemy i trudności interpretacyjne dotyczące nowej ustawy. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem zakładów ubezpieczeń. W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób. Prelegenci uczestniczący w panelach napisali artykuły na tematy poruszane na konferencji, które zostaną opublikowane w Wiadomościach Ubezpieczeniowych.

Prezentacje z konferencji