Szkolenie PIU dla nauczycieli – żyj finansowo

W roku szkolnym 2018/2019 Polska Izba Ubezpieczeń została jednym ze sponsorów programu „Żyj finansowo! Czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, realizowanego przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. Program realizowany jest przez 27 nauczycieli w 30 szkołach ponadpodstawowych na terenie całego kraju, w cyklu 18 dodatkowych zajęć lekcyjnych o finansach osobistych. Trzy lekcje poświęcone są ubezpieczeniom według scenariuszy przygotowanych przez Polską Izbą Ubezpieczeń (ubezpieczenia NNW, ubezpieczenia OC ppm, ubezpieczenia na życie) pokrywających się z aktualną podstawą programową MEN.

Szkolenie dla nauczycieli biorących udział w programie Żyj Finansowo ! (Warszawa, 18.11.2018)