Szczecin – podsumowanie warsztatów z ubezpieczeń ochrony prawnej

40 osób uczestniczyło w zorganizowanych Polską Izbę Ubezpieczeń warsztatach z ubezpieczeń ochrony prawnej. Celem wydarzenia było promowanie i upowszechnianie wiedzy o tym ubezpieczeniu. Warsztaty poprowadzili członkowie Zespołu ubezpieczeń ochrony prawnej, którzy wyjaśnili zasady funkcjonowania tego ubezpieczenia oraz omówili jakie potrzeby klienta i pośrednika ono spełnia. Podczas warsztatów została również wyjaśniona rola profesjonalnego prawnika w świadczeniu usług prawnych. Warsztaty zostały zorganizowane 19 listopada 2019 r. na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Prezentacje z warsztatów