Siła wzajemności ubezpieczeniowej – aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne

Polska Izba Ubezpieczeń zorganizowała konferencję zatytułowaną „Siła wzajemności ubezpieczeniowej – aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne”, która odbyła się 19 października 2016 r. w hotelu Mercure Warszawa Centrum przy ul. Złotej 48/54 w Warszawie.

Konferencja wpisała się w społeczne zapotrzebowanie konkurencyjności gospodarki i efektywności przedsiębiorstw. Jej celem było upowszechnienie wiedzy o ubezpieczeniach wzajemnych poprzez ukazanie mocnych stron wzajemności ubezpieczeniowej w wymiarze ekonomicznym i społecznym. Zostały przybliżone zarówno aspekty teoretyczne jak i praktyczne wzajemności.

Konferencja była także okazją do oceny warunków i możliwości działania towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle obowiązującego od 2016 roku prawa unijnego oraz doświadczeń europejskich.