Seminarium: Zmiany regulacyjne wpływające na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą audytorsko-doradczą KPMG organizuje 13 grudnia 2023 r. seminarium pt.: „Zmiany regulacyjne wpływające na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji”. Odbędzie się ono za pomocą aplikacji MS Teams.

Tematy seminarium to wybrane zagadnienia z rachunkowości oraz sprawozdawczości w tym:  ujawnienia MSSF 17 w sprawozdaniach finansowych ubezpieczycieli na 30 czerwca 2023 r., Wypłacalność II vs MSSF 17 – różnice i podobieństwa z punktu widzenia wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, przegląd Wypłacalności II – co proponowane zmiany oznaczają dla ubezpieczycieli oraz raportowanie ESG.

W drugiej części seminarium proponujemy następujące zagadnienia: AI a ubezpieczenia, ryzyka klimatyczne w wycenie zobowiązań/rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, parametry specyficzne zakładu ubezpieczeń w reżimie Wypłacalności II oraz proces zarzadzania szacunkami – data/model governance.

Seminarium skierowane jest do pracowników zakładów ubezpieczeń, przedstawicieli prasy branżowej oraz ośrodków akademickich. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Prosimy o rejestrację  do 11 grudnia br. na stronie:

https://rejestracja.piu.org.pl/events/sign_up/seminarium_rachunkowe

Izba zastrzega sobie prawo do weryfikacji nadesłanych zgłoszeń.