Seminarium w Prokuraturze Generalnej

26 listopada 2013 r. w siedzibie Prokuratury Generalnej w Warszawie odbyło się seminarium, w którym uczestniczyli przedstawiciele Prokuratury Generalnej, Prokuratur Apelacyjnych i Okręgowych, Komisji PIU ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej oraz Podkomisji PIU ds. Przeciwdziałania Przestępczości w Ubezpieczeniach na Życie. Organizatorem merytorycznym spotkania była Polska Izba Ubezpieczeń.

Spotkanie otworzyli: Andrzej Seremet, Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej oraz Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. W seminarium uczestniczyła także Zdzisława Cwalińska – Weychert, wiceprezes zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Seminarium jest pierwszym w historii Izby spotkaniem roboczym ze środowiskiem prokuratorskim. Tematem przewodnim spotkania była możliwość nawiązania współpracy w celu wspólnego wypracowania metod skutecznego zapobiegania zjawisku przestępczości ubezpieczeniowej.

Prelegenci przedstawili istotne zagadnienia dotyczące problematyki ubezpieczeniowej, w tym przede wszystkim doświadczenia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem przestępczości ubezpieczeniowej zakładów oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W trakcie spotkania odbyła się dyskusja z przedstawicielami Prokuratury Generalnej.

Zarówno przedstawiciele Prokuratury Generalnej oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń złożyli deklarację kontynuowania takich seminariów w przyszłości.