Seminarium reasekuracyjne PIU „Odpowiedź reasekuracji na ryzyka inflacji i wojny”

20 czerwca 2023 r. odbyło się seminarium reasekuracyjne „Odpowiedź reasekuracji na ryzyka inflacji i wojny”. W wydarzeniu tym wzięło udział ponad 100 osób – przedstawiciele UKNF, eksperci zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, brokerzy reasekuracyjni, a także reprezentanci firm konsultingowych i kancelarii prawnych.

Podczas seminarium omówiona została sytuacja makroekonomiczna Polski i świata. Wystąpienia  KPMG oraz Munich Re koncentrowały się na zagrożeniach m.in. w postaci rosnących średnich odszkodowań, w szczególności w ubezpieczeniach majątkowych i komunikacyjnych. Pokazane też zostały szanse w postaci rosnącego zainteresowania klientów niektórymi rodzajami produktów. Prelegenci poruszyli także aspekt efektywności klauzul indeksowych w umowach reasekuracyjnych. Prezentacja PTR, dotycząca ryzyk wojennych, zawierała informacje dotyczące różnych rodzajów definicji wojny, klauzul wyłączających ryzyk wojny z zakresu odpowiedzialności reasekuratora, sankcji gospodarczych oraz trendów ograniczania pojemności w odniesieniu do ryzyk „political violence” oraz państwa zaangażowanego bezpośrednio i pośrednio w działania wojenne.

Prezentacje z seminarium

KPMG

Munich Re

PTR