Seminarium reasekuracyjne PIU

Ponad 100 gości zgromadziło seminarium reasekuracyjne, zorganizowane przez Podkomisję reasekuracji Polskiej Izby Ubezpieczeń, które odbyło się 18 czerwca br. w hotelu Radisson Blu przy ul. Grzybowskiej 24 w Warszawie. Konferencję otworzyli: Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU oraz Jacek Kugacz, przewodniczący Podkomisji reasekuracji. Seminarium poprowadziły Joanna Grzejdziak i Anna Cieślak, członkowie podkomisji. Swoje wystąpienia kolejno zaprezentowali:

  • dr Jakub Ryzenko z Centrum Informacji Kryzysowej Polskiej Akademii Nauk. Opowiedział o możliwościach wykorzystania nowych technologii w sektorze ubezpieczeń.
  • Frank Joachim Rückert, general manager z Hannover Re. Jego przemówienie było poświęcone digitalizacji obsługi umów reasekuracji.
  • Andrew Bandurka, partner w kancelarii HFW. Omówił umów reasekuracji i problemy związane z interpretacją klauzul reasekuracyjnych.
  • Lukas Travnicek i Martin Gregor z Aon Benfield. Przedstawili możliwości wykorzystania reasekuracji retrospektywnej dla zmniejszenia wymogów, określonych przez Solvency II.
  • Paweł Koszorek i Robert Joniec z Guy Carpenter. Rozwinęli zastosowanie reasekuracji retrospektywnej na przykładzie umowy loss portfolio transfer oraz adverse development cover.
  • Beata Mrozowska-Bartkiewicz, radca prawny z kancelarii DLA Piper. Wyjaśniała prawne aspekty wykorzystywania instrumentów typu „run-off” przez zakłady ubezpieczeń.

Prezentacje z seminarium