Seminarium reasekuracyjne PIU

Polska Izba Ubezpieczeń, we współpracy z firmą KPMG i kancelarią DLA Piper, zorganizowała seminarium pod tytułem „Reasekuracja w świetle nowych uwarunkowań prawnych”.

Podczas seminarium omówiony został wpływ nowych przepisów, zarówno w odniesieniu do prawa krajowego jak i europejskiego, związanych z wprowadzeniem w życie dyrektywy WYPŁACALNOŚĆ II na obszar reasekuracji. Przedmiotem wystąpień były także kwestie akturaialno-biznesowe związane z ustalaniem wymogów kapitałowych, rozliczaniem umów reasekuracyjnych oraz roli reasekuracji w systemie zarządzaniem ryzykiem. W programie seminarium wystąpili przedstawiciele kancelarii prawniczej DLA Piper Wiater oraz KPMG Audyt.

Sylwetki prelegentów

Wojciech Mojżuk, KPMG
Nowe reżimy regulacyjne a reasekuracja

mec. Beata Mrozowska-Bartkiewicz, DLA Piper:
Działalność reasekuracyjna w systemie Wypłacalność II
Problematyka równoważności nadzoru ubezpieczeniowego w państwach trzecich
System nadzoru ubezpieczeniowego UE a działalność reasekuratorów w Polsce
System zarządzania w zakładzie reasekuracji i funkcje kluczowe
Zakres zezwolenia na prowadzenie działalności reasekuracyjnej, w świetle zmian ustawowych i posiadanych zezwoleń