Seminarium rachunkowe PIU

Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą KPMG zorganizowała 24 listopada 2015 r. seminarium pt: „Zamknięcie roku – wpływ zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń”, które odbyło się w Hotelu Mercure Warszawa Centrum.
Tematyka seminarium dotyczyła zagadnień finansowych – m.in. MSSF 4 Faza 2 i synchronizacji z MSSF 9, wpływu MSSF 15 na zakłady ubezpieczeń. Omówione zostały także zagadnienia dotyczące bilansu ekonomicznego oraz sprawozdawczości na potrzeby Solvency II, jak również zagadnienia rachunkowe w zakresie koasekuracji solidarnej, wyceny instrumentów finansowych zawartych na warunkach nierynkowych i podatku odroczonego.
W seminarium uczestniczyło około 200 osób, pracowników zakładów ubezpieczeń, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów, przedstawicieli prasy branżowej i ośrodków akademickich.

Prezentacje z seminarium:

  1. IFRS 4 Phase II vs IFRS 9
  2. IFRS 15 i wpływ na ubezpieczycieli
  3. MVBS
  4. Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń
  5. Reasekuracja
  6. Opłaty likwidacyjne
  7. Wybrane zagadnienia podatkowe
  8. Wybrane zagadnienia rachunkowe