Podsumowanie seminarium pt. „Podatki w branży ubezpieczeń”

Prawie 100 osób uczestniczyło w seminarium pt. „Podatki w branży ubezpieczeniowej”, zorganizowanym przez PIU we współpracy z firmą Deloitte. Wydarzenie miało miejsce 21 grudnia br. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeniowego, prasy branżowej oraz ośrodków akademickich. Tematy seminarium dotyczyły przede wszystkim zmian w przepisach podatkowych z perspektywy branży w tym:

  • zmiany w przepisach w podatku CIT,
  • terminów na składanie informacji, deklaracji i zeznań za 2020 r.,
  • opodatkowania podatkiem VAT (w tym: Zielona księga VAT, Slim VAT oraz raportowanie JPK_V7M),
  • podatku u źródła.

Prezentacje z seminarium