Seminarium podatkowe PIU

Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą PwC zorganizowała 18 listopada 2015 r. seminarium podatkowe pt: „Nowe obciążenia dla zakładów ubezpieczeń wynikające ze zmian przepisów podatkowych”, które odbyło się w Hotelu Marriott w Warszawie. W trakcie seminarium prelegenci z firmy PwC omówili zmiany w przepisach podatkowych, bieżące orzecznictwo i praktykę podatkową oraz ich wpływ na funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń. Szczegółowo omówione zostały także zmiany w przepisach dotyczące cen transferowych, postępowań podatkowych i kontroli podatkowej oraz nowe obowiązki raportowe w zakresie podatków. W seminarium wzięło udział ponad 100 pracowników zakładów ubezpieczeń, jak również pracowników naukowych oraz przedstawicieli mediów.

Prezentacje