Seminarium podatkowe PIU

Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą Deloitte 30 listopada 2016 r. zorganizowała seminarium pt: „Podatki w branży ubezpieczeniowej”. Odbyło się ono w Hotelu Mercure Warszawa Centrum, przy ul. Złotej 48-54.
Tematyka seminarium dotyczyła przede wszystkim zmian w przepisach podatkowych z perspektywy sektora ubezpieczeń (w tym: klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania, zmiany w podatku CIT i PIT, reforma administracji skarbowej, zaostrzenia odpowiedzialności karnej i skarbowej), wymogów implementacji procedur zgodności z CRS/Euro-FATCA (w tym: raportowania z tego zakresu, zmian w raportowaniu IFT, obowiązków rejestrowania czynności dla celów CRS/Euro-FATCA oraz obowiązku gromadzenia dokumentacji. Omówione zostało także bieżące orzecznictwo i praktyka podatkowa w sektorze ubezpieczeń (w tym:  opodatkowania VAT usług pomocniczych do usług ubezpieczeniowych i projektowana likwidacja zwolnienia z tego opodatkowania, podatek od aktywów) oraz zmiany otoczenia regulacyjnego działalności ubezpieczeniowej, nowe przepisy, orzecznictwo i praktyka rynkowa (m.in.: Dyrektywa 2016/97 z 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, ubezpieczenia na cudzy rachunek, ubezpieczenie a przeniesienie przedmiotu ubezpieczenia, postępowanie wyjaśniające i reklamacyjne). Dość szeroko omówione zostały również zmiany w przepisach dotyczących cen transakcyjnych i ich dokumentacji oraz doświadczenia z przeprowadzanych kontroli przez organy skarbowe. W seminarium wzięło udział około 150 pracowników zakładów ubezpieczeń, Ministerstwa Finansów, przedstawicieli prasy branżowej oraz ośrodków akademickich.

Prezentacje z seminarium