Seminarium „Podatki w branży ubezpieczeniowej – zmiany w przepisach podatkowych”

28 listopada 2018 r. odbyło się seminarium podatkowe pt: „Podatki w branży ubezpieczeniowej – zmiany w przepisach podatkowych” zorganizowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń we współpracy z firmą Deloitte.

Tematyka seminarium dotyczyła przede wszystkim zmian w przepisach podatkowych z perspektywy sektora ubezpieczeń (w tym: zmian w podatkach CIT i PIT, ordynacji podatkowej, opodatkowaniu podatkiem VAT, plikach JPK oraz wprowadzanych Pracowniczych Planach Kapitałowych). Omówione zostało także bieżące orzecznictwo podatkowe, kontrole podatkowe i praktyka podatkowa w sektorze ubezpieczeń oraz zmiany w przepisach o cenach transferowych. Omówiono też skierowany do Sejmu rządowy projekt ustawy zapewniającej stosowanie RODO, w którym zaproponowane przepisy mogą mieć negatywny wpływ na prowadzenie działalności przez zakłady ubezpieczeń w związku z wprowadzanymi ograniczeniami w zakresie przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia.
W seminarium wzięło udział prawie 150 pracowników zakładów ubezpieczeń, Ministerstwa Finansów, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz ośrodków akademickich.

Wszystkie prezentacje przedstawione na seminarium dostępne są w jednym skonsolidowanym pliku:

Prezentacje Deloitte