Seminarium na temat przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej

W  dniu 16 grudnia br. w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń oraz  Katedrę Ubezpieczenia Społecznego SGH seminarium pt. „Przestępczość ubezpieczeniowa i metody jej przeciwdziałania”.
Celem seminarium było  podniesienie świadomości studentów uczelni wyższych w zakresie negatywnych skutków zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej oraz przekazanie wiedzy na temat możliwości i środków przeciwdziałania temu zjawisku.
Seminarium rozpoczęła prezentacja dr Piotra Majewskiego z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu dotycząca wyników analizy przestępczości ubezpieczeniowej w roku 2009, przeprowadzonej na podstawie ankiet wypełnionych przez zakłady ubezpieczeń.
Następnie Krzysztof Dudek z PZU SA przedstawił temat zagrożeń dla zakładów ubezpieczeń wynikające z przestępczości wewnętrznej w tych firmach.
Z kolei Elwira Ostrowska-Graczyk z PZU SA omówiła przykłady nieprawidłowości w ubezpieczeniach finansowych i gwarancjach ubezpieczeniowych.
Komisję Nadzoru Finansowego reprezentowała Magdalena Stańczuk, która omówiła rolę tego urzędu w systemie przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej.
Seminarium zamknął wykład  Jacka Jurzyka z PZU SA dotyczący problemów prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu w działalności ubezpieczeniowej.
W seminarium wzięli udział liczni przedstawiciele kadry naukowej, studentów oraz pracownicy zakładów ubezpieczeń. 

Materiały z tego wydarzenia można znaleźć poniżej:

Prezentacje z seminarium