Seminarium: Efektywność audytu wewnętrznego – jak doskonalić procesy audytowe?

Polska Izba Ubezpieczeń zaprasza na seminarium Podkomisji ds. audytu i kontroli wewnętrznej pt. “Efektywność audytu wewnętrznego – jak doskonalić procesy audytowe?”, które odbędzie się 30 listopada 2023 roku za pośrednictwem platformy Ms Teams.

Wydarzenie odbędzie się 30 listopada br. w godz. 9:00 – 13:35 w aplikacji MS Teams. Seminarium jest skierowane przede wszystkim do pracowników zakładów ubezpieczeń – Członków Polskiej Izby Ubezpieczeń – w szczególności biur audytu, kontroli wewnętrznej oraz compliance.

W tym roku seminarium otworzy dyskusja Członków Rad Nadzorczych dotycząca współpracy pomiędzy audytorami wewnętrznymi, Komitetami Audytu oraz Radami Nadzorczymi.

Kolejne panele dotyczyć będą m.in. zapewnienia jakości w pracy audytu wewnętrznego, wyzwań kompletności i adekwatności planu audytu czy wykorzystania narzędzi analitycznych do zwiększenia efektywności audytowej.

Druga część seminarium rozpocznie się od informacji na temat wprowadzanych w życie nowych standardów audytu wewnętrznego oraz audytu BCP (Business Continuity Planning) w zmieniającej się rzeczywistości.

Zaprezentowany będzie także najnowszy program audytu przygotowany przez Podkomisję ds. audytu i kontroli wewnętrznej – audyt procesu underwirttingu w ubezpieczeniach majątkowych.

Rejestracja na seminarium trwa do 27 listopada br. pod adresem:

https://rejestracja.piu.org.pl/events/sign_up/Efektywnosc_audytu_wewnetrznego

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne, a liczba miejsc jest ograniczona.