Seminarium audytowe PIU

Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą KPMG zorganizowała 23 maja 2016 r. seminarium pt: „Nowe obowiązki audytu wewnętrznego wynikające ze zmian otoczenia regulacyjnego”.

Seminarium odbyło się w Hotelu Mercure Warszawa Centrum. Tematyka seminarium dotyczyła roli audytu w systemie zarządzania zakładem ubezpieczeń, przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej i weryfikacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, jak również praktycznego podejścia do przygotowania raportu z badania.

Seminarium skierowane było do pracowników zakładów ubezpieczeń, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów, przedstawicieli prasy branżowej i ośrodków akademickich.

Sylwetki prelegentów

Prezentacje z seminarium:

System zarządzania zakładów ubezpieczeń
Regularne przeglądy systemu zarządzania
Rezerwy techniczne