Równość płci a usługi ubezpieczeniowe

30 maja 2012 r. odbyła się konferencja pt. „Równość płci a usługi ubezpieczeniowe”. Konferencję współorganizowała PIU oraz wiodący reasekuratorzy: GenRe, SCOR, SwissRe, oraz RGA. Patronem medialnym konferencji był dziennik “Rzeczpospolita”. 

Podczas konferencji omówiony został wpływ wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz wytycznych Komisji Europejskiej na działalność prowadzoną przez zakłady ubezpieczeń. Prelegenci zabrali głos na temat praktycznych problemów prawnych, aktuarialnych oraz z zakresu oceny ryzyka i tworzenia produktów, które pojawią się przy stosowaniu ujednoliconych ze względu na płeć taryf.

Konferencję zakończył godzinny panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów, KNF, Rzecznika Ubezpieczonych, Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Moderatorem panelu była Zuzanna Reda, dziennikarka “Rzeczpospolitej”.

Prezentacje z konferencji

mec. Beata Mrozowska Hogan Lovells
Piotr Szczepiórkowski, przewodniczący Grupy Roboczej ds. Kryterium Płci PIU
Andreas Laupichler, RGA
Dr Ralf Krüger, Swiss Re
Bernhard Geismann, Gen Re
Jens Sonnenschein, Scor

.