QIS5 – Piąte badanie ilościowe

Polska Izba Ubezpieczeń zorganizowała w dniu 5 października br. seminarium pt: „QIS5 – Piąte Badanie Ilościowe”. Prelegentami byli pracownicy Europejskiego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli – CEA, oraz Komisji Europejskiej.

W spotkaniu wzięło udział ponad 100 uczestników, pracowników zakładów ubezpieczeń, Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego oraz współpracujących z Izbą firm doradczych.

Tematem seminarium było Piąte Badanie Ilościowe – QIS5, które na zlecenie Komisji Europejskiej przeprowadza CEIOPS. Głównym celem ćwiczenia jest kalibracja standardowej procedury liczenia SCR i MCR. Omówiona została dokładnie specyfikacja techniczna badania, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów nadal budzących kontrowersje. Prowadzący zwracali uwagę, iż udział w badaniu jak największej liczby zakładów ubezpieczeń oraz możliwie szerokie komentowanie jego jakościowych i ilościowych aspektów, będzie miało duży wpływ na ostateczne decyzje Brukseli w odniesieniu do sposobu obliczania nowych wymogów kapitałowych jakie znajdą się w zapisach aktów wykonawczych – implementing measures.

Seminarium zostało wysoko ocenione przez uczestników i miało wybitnie interaktywny charakter. Duża ilość pytań i żywa dyskusja jednoznacznie świadczą o jego przydatności dla członków Izby.

Prezentacje z seminarium dostępne są poniżej.

Prezentacja I
Prezentacja II