Praktyczne aspekty wdrożenia ORSA

Polska Izba Ubezpieczeń przy współpracy z firmą ERNST & YOUNG zorganizowała w dniu 11 maja br. seminarium pt: „ Praktyczne aspekty wdrożenia ORSA”. Cieszyło się ono olbrzymim zainteresowaniem. W spotkaniu wzięło udział ponad 160 uczestników, pracowników zakładów ubezpieczeń, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów, oraz przedstawiciele prasy branżowej.
Tematy przedstawiane podczas seminarium dotyczyły praktycznych aspektów związanych z wdrażaniem przez zakłady ubezpieczeń własnej oceny ryzyka i oszacowania wymogu kapitałowego ORSA (Own Risk and Solvency Assessment).
ORSA jako obowiązkowy element nowego sposobu obliczania wypłacalności ubezpieczycieli – Solvency II – stanowić będzie wyzwanie dla wszystkich bez wyjątku. Mam tu na myśli zarówno zakłady jak i nadzór. Wiąże się to z dużym znaczeniem oceny jakościowej prowadzonej przez zakład działalności. Wymagać będzie ściślejszej współpracy nadzorca-nadzorowany, jasnego określenia i interpretowania przez obydwie strony kryteriów i zasad oceny. Konieczne będzie dalsze pogłębianie transparentności zarówno procesów biznesowych jak też ich oceny.
Seminarium zostało wysoko ocenione przez uczestników, a duża ilość pytań i żywa dyskusja jednoznacznie świadczą o jego przydatności dla członków Izby. Materiały seminaryjne dostępne są poniżej.

Materiały z seminarium ORSA
Przykład polityki zarządzania kapitałem
Przykład polityki zarządzania ryzykiem