Pozycja ubezpieczeń ochrony prawnej w świadomości społecznej

27 stycznia br. Polska Izba Ubezpieczeń oraz Koło Naukowe Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zorganizowały konferencję zatytułowaną: „Pozycja ubezpieczeń ochrony prawnej w świadomości społecznej”, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w Warszawie. Patronami wydarzenia byli: Dziekan WPiA UW, prof. dr hab. Krzysztof Rączka oraz Dziennik Gazeta Prawna.

Pierwsza część konferencji była poświęcona omówieniu potrzeb prawnych osób fizycznych i przedsiębiorców. Tę część uświetniły wystąpienia przedstawicieli organizacji, do których zadań należy ochrona interesów obywateli i przedsiębiorców:

  • Kamilla Dołowska, Dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

  • Aleksander Daszewski, radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego

  • Bartosz Kosmala, adwokat, Prezes Oddziału Federacji Konsumentów w Krakowie

  • dr Łukasz Bernatowicz, radca prawny, ekspert Business Centre Club

Mimo, że pomoc prawna jest rozproszona i realizowana przez wiele różnych instytucji, świadomość prawna jest wciąż niska. Poziom skomplikowania przepisów, zmiany prawa czy trendów w orzecznictwie sądów potęgują potrzebę korzystania z porad profesjonalistów. Zauważono, że ubezpieczenie ochrony prawnej jest jednym z trzech filarów systemu dostępu do prawa, mieszczącym się pomiędzy odpłatnymi usługami prawniczymi świadczonymi przez kancelarie a bezpłatną pomocą prawną. Koszt nabycia ubezpieczenia jest stosunkowo niewielki w zestawieniu wynagrodzeniem radcy prawnego lub adwokata i kosztami postępowania sądowego.

W drugiej części, przedstawiciele Zespołu Ubezpieczeń Ochrony Prawnej Polskiej Izby Ubezpieczeń wyjaśniali na czym polega ubezpieczenie ochrony prawnej i jak z niego korzystać. Podkreślano m.in. że zakres dostępnej ochrony składa się z nazwanych ryzyk, które ubezpieczony może dostosować do swoich potrzeb. Tu duże pole do popisu mają pośrednicy ubezpieczeniowi i w tej grupie upatrywano nadzieję na rozwój tych ubezpieczeń.

Prezentacje prelegentów:

Aleksander Daszewski Ubezpieczenie ochrony prawnej – perspektywa Rzecznika Finansowego
Bartosz Kosmala Przeszkody w dochodzeniu roszczeń w sprawach komunikacyjnych
Diana Bożek Razem czy osobno. Ochrona prawna w relacji z innymi rodzajami ubezpieczeń
dr Łukasz Bernatowicz Zapotrzebowanie przedsiębiorców na pomoc prawną
Jerzy Wieczorek Perspektywy rozwoju ubezpieczeń ochrony prawnej
Maciej Balcerowski Outsourcing likwidacji szkód ubezpieczeniowych w ubezpieczeniu ochrony prawnej
Marcin Pabiś Kluczowe elementy procesu likwidacji szkód z ubezpieczeń ochrony prawnej
Robert Szywalski Ochrona prawna – polisa LEGO