Podsumowanie webinarium „Ocena stopnia jakości kredytowej reasekuratora”

Ponad 80 uczestników, reprezentujących zakłady ubezpieczeń, reasekuratorów oraz brokerów reasekuracyjnych, wzięło udział w webinarium pt. „Ocena stopnia jakości kredytowej reasekuratora”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Podkomisję ds. reasekuracji PIU 8 września br.
Głównym tematem webinarium była ocena sytuacji finansowej reasekuratorów pod kątem uwzględniania umów reasekuracyjnych przy ustalaniu minimalnych wymogów kapitałowych zakładu ubezpieczeń. Podczas wystąpień przedstawione zostały najważniejsze dla rynku finansowego ratingi oraz metodologia ich przygotowywania przez poszczególne agencje. Omówiony został również zakres najważniejszych informacji dostępnych na rynku, sposób ich monitorowania i gromadzenia, a także wykorzystania przy zarządzaniu ryzykiem i kalibracji modeli statystycznych do pomiaru ryzyka. Wystąpienia zostały przygotowane przez londyńskie biura brokerów reasekuracyjnych AON i Guy Carpenter.
Prezentacje z wydarzenia są dostępne na poniżej:

  1. Pierwsza prezentacja Guy Carpenter
  2. Druga prezentacja Guy Carpenter
  3. Prezentacja Aon