Podsumowanie szkolenia na temat szkód środowiskowych

Około 50 osób wzięło udział w zorganizowanym przez PIU szkoleniu z z odpowiedzialności za szkody w środowisku. Szkolenie poprowadził dr Dominik Wałkowski, adwokat, partner w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy sp.k. Podczas szkolenia omówione zostały podstawowe pojęcia związane z odpowiedzialnością za szkody w środowisku, w tym zależności pomiędzy szkodą ekologiczną a szkodą w środowisku oraz odpowiedzialnością cywilną i administracyjną.

W prezentacji uwzględniono przesłanki odpowiedzialności wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Na koniec poruszono problematykę zabezpieczenia roszczeń na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Prezentacja ze szkolenia