Podsumowanie szkolenia na temat Prawa zamówień publicznych

Ponad 220 osób wzięło udział w szkoleniu, przygotowanym przez PIU i kancelarię DWF Poland, dotyczącym zmian w Prawie zamówień publicznych.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się z wpływem zmian na funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń, między innymi poprzez: przygotowanie i złożenie oferty w postępowaniu, badania i ocenę ofert, nowe zasady zawierania umów w sprawie zamówień publicznych oraz środki ochrony prawnej.